sábado, 24 de mayo de 2014

XERRADES X CIUTAT VELLADesprès de l’arribada de la primera administració democràtica, al 1979, la ciutat de Barcelona va arrancar un important procés de reconstrucció urbà, econòmic i social.
En aquest procés el centre històric i els arquitectes varen tenir un gran protagonisme inicial i les primeres intervencions obtingueren un èxit que ràpidament va passar fronteres.
Era un procés urbà en el que l’arquitectura semblava unir les instàncies culturals més elevades i les reivindicacions més urgents.
Al llarg d’aquest 35 anys han passat moltes coses (Jocs de 1992, crisi financera dels 90, Fòrum 2004, boom turístic) i la ciutat ha anat canviant, així com el paper dels arquitectes, finalment força allunyats d’aquell esperit social dels anys 70.
Actualment, la cultura arquitectònica ja no té un paper estratègic a l’hora de pensar Ciutat Vella i, més aviat, sembla una eina de maquillatge estètic intel·lectual per l’activitat inmobiliaria tant privada com pública.
D’altra banda, la Ciutat Vella de Barcelona pot donar la impressió de ser un territori ‘de-identificat’, on les capes d’immigració extra europea i les comitives de turistes d’arreu del món exploten una part de la ciutat substancialment poc reactiva.
Per reflectir si realment és així, per entendre què ha passat i que està passant en el centre, proposem cinc trobades sobre Ciutat Vella amb la finalitat de promoure reflexions concretes sobre un districte que, lluny de ser un gueto lúdic o un parc temàtic, continua sent un cor que batega per tota la ciutat.
La formula preveu quatre trobades més una final. Les trobades tindran lloc en diferents espais de Ciutat Vella, un per cada barri. La trobada final vol ser en un espai representatiu de tot el districte i que sigui conegut per tota la ciutat en conjunt.
A les primeres quatre trobades, una persona de perfil acadèmic o intel·lectual parlarà per uns 35 minuts sobre un aspecte notable de Ciutat Vella tocant diferent àmbits (història, arquitectura, demografia, comerç) amb la finalitat de aportar visions i coneixement sobre com el centre històric ha canviat i està canviant.
En aquestes trobades, una persona lligada al món veïnal, associatiu o participatiu aportarà el seu comentari sobre el tema de la xerrada, fomentant el debat a la sala en el següent torn de preguntes.
La última trobada serà una ponència d’uns 45 minuts sobre tot el procés de transformació urbana viscut per Ciutat Vella des de 1979 ençà. A part del ponent, es convidaran dues persones que tinguin o hagin recentment tingut un paper notable pel que fa a la vida del districte i es fomentarà un intercanvi d’opinions, aprofitant del diferencial inicial de postures que busquem.